Medische fouten

Het kan voorkomen dat de medische behandeling niet verloopt zoals u had verwacht of dat er te laat is geopereerd (zodat sprake is van een behandeldelay). Soms kan het ook zijn dat er geen fout is gemaakt, maar dat u voorafgaande aan de ingreep niet correct bent geïnformeerd. Wellicht had u niet voor de behandeling gekozen als u van tevoren op de hoogte was gebracht van de risico’s en dergelijke. In de praktijk moet onderscheid worden gemaakt tussen echt verwijtbare medische fouten en complicaties. De laatste kunnen ook fouten zijn, maar daarvoor is een arts niet aansprakelijk. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de hulpverlener, een arts en therapeut bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard (art. 7:453 BW). Dat betekent dat sprake kan zijn van een medische fout als niet is gehandeld volgens de medisch professionele medische standaard. De rechter hanteert vaak dit criterium: heeft de arts/verpleegkundige/therapeut die zorg verleend die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht?


Wordt de aansprakelijkheid niet direct erkend, dan is het vrijwel altijd de medisch onafhankelijk deskundige die tot taak heeft vast te stellen wat gangbare inzichten binnen de betreffende beroepsgroep zijn over wat “redelijk goede zorg” was op het moment van het handelen. Met zo’n expertise – die in beginsel bindend is voor beide partijen – staat en valt de zaak. Het is dan ook van groot belang dat van tevoren goed wordt gekeken wie zo’n expertise verricht en welke vraagstelling wordt gebruikt. Wij werken in dat kader dan ook nauw samen met onze medisch adviseur, die er op toe zal zien dat u uitsluitend door een onafhankelijk deskundige wordt gezien.

Advies nodig?

Wenst u graag een stukje deskundig advies of wilt u verder geholpen worden met uw vraagstukken? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.RECHTSGEBIEDEN


Verkeersongevallen

Whiplash

Arbeidsongevallen

Medische fouten

Aansprakelijkheid voor dieren

CONTACT

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Na invulling van dit contactformulier nemen wij in ieder geval binnen 2 werkdagen contact met u op. U kunt uw zaak natuurlijk ook telefonisch of per mail aan ons voorleggen. Wij bespreken intern altijd of de behandeling van uw zaak zich leent voor behandeling door ons kantoor.


Ons kantoor is ten allen tijde telefonisch bereikbaar. In het geval wij niet in de gelegenheid zijn uw telefoontje te beantwoorden, bestaat de mogelijkheid tot het inspreken van de voicemail of het versturen van een mail, waarna wij zo spoedig mogelijk bij u op de zaak terug komen.

mr Martine M.E.C. Breij

St. Hubertuslaan 83 | 6467 CJ KERKRADE 

breij@breijletselschade.nl | 045- 511 84 64 

mr Daniël S.G. Lie

Ambachtsstraat 6 | 6461 EW KERKRADE

lie@lieletselschade.nl | 045- 511 84 64