Arbeidsongevallen

Onveilige en gebrekkige werkomstandigheden kunnen ongevallen op het werk tot gevolg hebben met vaak ernstige gevolgen. Voor de gevolgen van een ongeval op het werk is de werkgever veelal aansprakelijk. De werkgever heeft namelijk een vergaande zorgplicht voor zijn werknemers. Hij moet alles in het werk stellen om een ongeval te voorkomen.


Uitgangspunt in de wet is dat de werkgever, wanneer een werknemer een ongeval is overkomen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, in beginsel aansprakelijk is, tenzij de werkgever aantoont dat:

  1. Het ongeval niet plaatsvond tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
  2. Hij alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen die er van hem gevergd konden worden;
  3. Indien hij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen had genomen hij dit ongeval niet had kunnen voorkomen;
  4. Er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van de werknemer. Dit laatste wordt zelden aangenomen.


Een werkgever is ook aansprakelijk voor een fout van een collega van u.


Werknemers hebben vaak angst om hun werkgever aansprakelijk te stellen, omdat zij de goede arbeidsverhouding niet willen verstoren of bang zijn hun baan te verliezen. Die angst is vaak onterecht. Vrijwel ieder bedrijf heeft doorgaans een heel goede aansprakelijkheidsverzekering, op basis waarvan de schade kan worden afgehandeld. Het enige wat uw werkgever hoeft te doen is de

aansprakelijkstelling doorsturen naar zijn verzekeraar. Voor de rest wordt uw

schade dan met de verzekeraar geregeld en is het dus een verzekeringskwestie.

Advies nodig?

Wenst u graag een stukje deskundig advies of wilt u verder geholpen worden met uw vraagstukken? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.RECHTSGEBIEDEN


Verkeersongevallen

Whiplash

Arbeidsongevallen

Medische fouten

Aansprakelijkheid voor dieren

CONTACT

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Na invulling van dit contactformulier nemen wij in ieder geval binnen 2 werkdagen contact met u op. U kunt uw zaak natuurlijk ook telefonisch of per mail aan ons voorleggen. Wij bespreken intern altijd of de behandeling van uw zaak zich leent voor behandeling door ons kantoor.


Ons kantoor is ten allen tijde telefonisch bereikbaar. In het geval wij niet in de gelegenheid zijn uw telefoontje te beantwoorden, bestaat de mogelijkheid tot het inspreken van de voicemail of het versturen van een mail, waarna wij zo spoedig mogelijk bij u op de zaak terug komen.

mr Martine M.E.C. Breij

St. Hubertuslaan 83 | 6467 CJ KERKRADE 

breij@breijletselschade.nl | 045- 511 84 64 

mr Daniƫl S.G. Lie

Ambachtsstraat 6 | 6461 EW KERKRADE

lie@lieletselschade.nl | 045- 511 84 64